Rodo

INFORMACJA w zakresie zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej w skrócie RODO, informuję że: Administratorem Twoich danych jest Kościół Naturalny. Nasza siedziba znajduje się w Gdańsku.

Jak możesz się z nami skontaktować?

Listownie:

Kościół Naturalny
ul. Tomasza Edisona 62
Kodan / Gdańsk

E-mailem na adres:
rada@kosciolnaturalny.pl

Jakie masz prawa?

 1. prawo do dostępu do Twoich danych,
 2. prawo do ich poprawiania,
 3. prawo do żądania ich usunięcia,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Co zrobić, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

W celu wysyłania do Ciebie newslettera, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz jednak mógł zapisać się do naszego newslettera.

 • Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

  1. Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu, w tym doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań.

  2. Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Na podstawie udzielonej zgody dostarczymy Ci informacje o charakterze marketingowym i promocyjnym w postaci newslettera.

  3. Art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

  Komu przekażemy Twoje dane?

  Odbiorcami Twoich danych mogą być:

 • podmioty administrujące naszym systemem informatycznym oraz serwerami, na których system się znajduje,
 • podmioty administrujące stroną internetową http://kosciolnaturalny.pl,
 • podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) portalu oraz danych osobowych dla nas,
 • dostawcy narzędzi do:
  a. analityki ruchu na stronie,
  b. prowadzenia marketingu,
  c. wysyłki newsletterów,
 • poczta, firmy kurierskie.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:

 • na potrzeby marketingu bezpośredniego: takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 • na podstawie innych, naszych prawnie, uzasadnionych interesów: taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.

Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie.