Siostry i bracia

Jesteśmy żywym kościołem łączącym  żywych   ludzi  z przyrodzonymi uniwersalnymi prawami do życia, wolności i samostanowienia. Jesteśmy ludźmi, którzy budzą się z  duchowego letargu.

Chcąc wstąpić do naszego społeczeństwa, pobierz oraz wypełnij „Deklarację członkowską”. Prześlij ją na adres e-mail:  sekretariat@kosciolnaturalny.pl .