Dom Pielgrzyma

W domu tym znajdziesz ukojenie Duszy…buying fake watches

Dom Pielgrzyma jest miejscem szczególnym dla KOŚCIOŁA NATURALNEGO. W domu tym znajdziesz ukojenie Duszy, która ma wpływ na ciało. W czasie kontemplacji Istota łączy się ze Stwórcą. Na uduchowiony charakter Domu Pielgrzyma ma wpływ uświęcenie tego miejsca. W domu tym jest kaplica KOŚCIOŁA NATURALNEGO, w której odbywają się codziennie obrzędy sakralne w godzinach od 12:00 do12:40 (poprzez Sacrum.TV).

Zachowanie w domu Stwórcy odbywa się na zasadach i w granicach doktryny KOŚCIOŁA NATURALNEGO, która to głosi, że wszystko we wszechświecie jest świętością. Dom Pielgrzyma jest wyświęconym przez Kościół miejscem sakralnym, gdzie Stwórca w ciszy i spokoju daje możliwość ukojenia po długiej wędrówce i możliwość połączenia się ze Stwórcą.burberry 67603 men fashion pants

Dom Pielgrzyma daje strawę duchową i fizyczną dla wędrowców po zielonej piękności, jaką jest Matka Ziemia.

Serdecznie zapraszamy!

Dom Pielgrzyma otwiera swoje drzwi dla wszystkich Naszych Duchownych.


– szczegóły wkrótce –