Chór naturalny

Poszukujemy treści dawnych pieśni dla każdych grup wiekowych a także ciekawych nowoczesnych treści mogących zachęcać najmłodszych do aktywnego udziału. Chętnych do uczestniczenia w śpiewaniu zapraszamy do kontaktu .