Przyszłość już tu jest.

Jesteśmy żywym kościołem łączącym  żywych   ludzi  z przyrodzonymi uniwersalnymi prawami do życia, wolności i samostanowienia. Jesteśmy ludźmi, którzy budzą się z  duchowego letargu   .

Korzystamy z naszej wolnej woli i zawarowanych dla nas przyrodzonych boskich praw.  Jesteśmy  jako żywi,  rdzenni ludzie – rdzeniem tych ziem – dziećmi  Ojca Stwórcy i Świętej Matki Ziemi.  Po duchowym przebudzeniu z pokorą do pracy na  i na rzecz calej społeczności i ludzkości w symbiozie i szacunku dla innych  budujemy wspólny  dobrostan , szczęście i samorozwój.   Naszą powinnością jest iść tą ścieżką obudzenia i pielęgnacja naszego życia, naszego dobrostanu i dobrobytu oraz rodu.  Prawem niezbywalnym i nie negocjowalnym jest prawo naturalne, które nas wszystkich obowiązuje – zapisane jest ono u każdego w sercu i duszy – jako poczucie miłości, jedności, współczucia i sumienia.

Na co dzień stykamy się z podziwem ale i z niezrozumieniem naszego statusu i próbą ponownej duchowej, psychicznej  i fizyczne asymilacji.  Wielu z naszych braci i sióstr jak wielu z nas wcześniej są pod wpływem okrężnej logiki, zawoalowanych informacji i żyją w  systemach także  inkwizycyjno-kontradyktoryjnych, co gorsza są od nich zależni, a tym samym i bardzo trudno przychodzi im zrozumienie przyrodzonych  Praw Naturalnych.  Zdajemy sobie sprawę, iż często nawet na wysokich szczeblach  trudno naszym siostrom i braciom zrozumieć faktyczne prawa jakie posiadamy jako ludzie żywi.  Mimo iż te  boskie niezbywalne prawa zapisane w nas także zostały spisane i przyjęte między innymi przez Powszechną Deklaracje Praw Człowieka są one często  zupełnie poza percepcją i zrozumieniem. Naszą powinnością jednakże jest stanie w prawdzie i kroczenie drogą ku wolności każdego z żywych istot ludzkich. Jako potomkowie rodów ludzkich i spadkobiercy ich kultury zbieramy się, jak dawniej to robiono i korzystamy z wiedzy i poczucia sprawiedliwości oraz sumienia naszych dziadów .

Społeczeństwa boją się indywidualności i myślenia z poza katalogu które jak dowidzi historia to one kreują przyszłość i prawdziwy rozwój i paradoksalnie istnienia i umysły najmocniej szykanowane są twórcami najbardziej docenianych przez ludzkość wynalazków, pomysłów, idei . Mądrych ludzi nie da się wykorzystać . Ludzi inteligentnych nie da się zmusić do mechanicznego życia . Inteligentni ludzie mają swoją indywidualność. Wolność przychodzi z mądrości wewnętrznej ,co jest nierozłączne z mądrością pokoleniową opartą na zasadach wypracowanych a nie wymuszanych i to jest nierozłączne. Komunizm, faszyzm, kapitalizm, dyktatorstwo, systemy kontradyktoryjno-inkwizycyjne i inne  systemy opresji ,wyzysku, ucisku i fałszywych wartości nie miały przyszłości i nie  lubią kiedy ludzie są inteligentni ponieważ kiedy używają swej prawdziwej inteligencji  są pokojowi  i stają się  dla ludzi o  wyuczonej inteligencji systemowej  niezrozumiali i stają się także nie wygodni. Inteligentny Człowiek jest żywy i reaguje jak żywy ogień. Mądry człowiek wolałby umrzeć niż zostać niewolnikiem. Poddańcze społeczeństwa przez wieki dostarczały fałszywej wiedzy. To Funkcja sponsorowanych systemowych nośników fałszywej wiedzy one służą przeszłości i interesom innych , tworząc w nas wielkie ego , dając stopnie tworząc piramidy fałszu gdzie nie ma miejsca dla indywidualności i żywego wolnego człowieka, prawdziwej wiedzy i dla nas ale za to jest miejsce dla certyfikatów zamiast dla prawdziwej wiedzy i ludzi żywych. Kiedy certyfikat niesie człowieka on już nie żyje. Społeczność której zależy na prawdziwym rozwoju chce aby każdy był mądry . Nasza społeczność chce aby każdy był mądry i samowystarczalny aby to poczucie i stan faktyczny wspomagał resztę społeczności, nie ma wtedy obawy o wykorzystanie jednostki. Mądrych ludzi nie da się wykorzystać, każdy zasługuje na wolną indywidualność , na bycie żywą wolną istotą. Każda żywa istota jest nośnikiem informacji. Nasza wolność przychodzi z wspólnej nierozłącznej wewnętrznej wiedzy co jest nierozłączne. Wszyscy wolni żywi ludzie tworzą matryce informacyjną dla wolnego świata bez systemów zniewolenia i ucisku. Wolne żywe istoty kreują zgodnie z naturą używając swej duchowej wewnętrznej mądrości w celu utworzenia trwałych zmian w globalnej matrycy i nadania nowych kierunków . 

Razem płoniemy i doświadczamy nie bojąc się o jutro , gdyż nasze cele wykraczają daleko poza nasze istnienie. Zrodziliśmy się tu i trwamy by doświadczać, być wolni a przez naszą wolność kreować jeszcze lepsze jutro i dostarczać wiedzę zapominając o swoim ego , stopniach i certyfikatach. Dotychczasowe piramidy odwracamy by służyły naszej nieograniczonej kreacji. Niesie nas miłość i wspólne cele by nasza społeczność i świat był pełen wiedzy dostępnej dla każdego.exact fake cartier watch interests plenty of end users.https://www.gradewatches.to/ is well known the accuracy of the time.find great deals our site for https://www.watchesbuy.ro/.cheap bottega veneta usa received a new unique neoclassical technique, plus also back into the current day facets.https://www.hermesreplica.ru of men’s wrist watches was officially launched at the first time.elcigg with unrivaled selections at the lowest prices.rolex swiss vapesstores is designed for efficiency together with pleasure.