Gminy Wyznaniowe i Siedziby
Kościoła Naturalnego a także inne Miejsca Kultu Religijnego Wspólnoty Naturalnej.

Witajcie.

Znajdziecie tutaj miejsca, w których istnieją nasze społeczności. 

Mapa nie odzwierciedla dokładnych miejsc Kultu ani Świątyń, jest określeniem ilości wspólnot w danej miejscowości, regionie lub kraju . Wspólnoty spotykają się w zależności od potrzeb w Świątyniach , miejscach  sakralnych i innych  a także miejscach naturalnych.

Polska

Znaczniki na mapach są tylko przybliżonymi lokalizacjami.
W celu zapoznania się z faktyczną lokalizacją prosimy o kontakt:

 kancelaria@kosciolnaturalny.pl

Świat

Znaczniki na mapach są tylko przybliżonymi lokalizacjami.
W celu zapoznania się z faktyczną lokalizacją prosimy o kontakt:

 kancelaria@kosciolnaturalny.pl