Dzałania i projekty

 

Działania i projekty które obecnie przeprowadzamy to głównie działania zmierzające do lepszej koordynacji  międzynarodowych działań związanych z wsparciem duchowym ludności rdzennej ale także przeciwdziałaniem klęskom , pandemiom  a także przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu  w Polsce i na świecie .

Pozyskiwanie nowych krajowych i międzynarodowych kontaktów w sferze duchowieństwa, dyplomatów i świecie biznesu w celu łatwiejszego szacowania potrzeb  potrzebujących. Łatwiejsze szacowanie potrzeb przyniesie dokładniejsze rozdystrybuowanie dóbr i pomocy pomiędzy potrzebującymi.