Podziękowania

Rada Kościoła wyraża wdzięczność wszystkim zaangażowanym w procedurę rejestracji za każdy rodzaj wsparcia jakie uzyskiwaliśmy od Was w jej okresie. Jak każda wspólnota  wyznaniowa naszym głównym zadaniem jest szerzenie naszej wiary i…

7 komentarzy