Banki żywności

Inicjatywa polegająca na zbieraniu żywności wciąż zdatnej do spożycia lecz wycofywanej z obrotu, a która zostałaby zutylizowana i rozdzielanie jej wśród osób potrzebujących. W naszym wydaniu to działanie jestwtrakcie organizacji.